گسترش خدمات فولاد آلیاژ آریا


نماینده فروش آقای حاتم زاده

یزد ، یزد ، بلوار جمهوری، بعد از سه راه استقلال، کوچه مقداد

ایمیل : [email protected]

توضیحات : نماینده فروش آقای حاتم زاده

شناسه ملی : 10840429038

کد اقتصادی : 411399849576

آدرس وب سایت : http://www.araseco.com

نام مدیر عامل : میرحسینی

شماره ثبت شرکت : 10840429038

سال آغاز فعالیت : 1398

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است