کوثر فولاد میهن (STEEL118)


شرکت کوثر فولاد میهن (سهامی خاص) در تاریخ 1386/6/29 با شماره 31408 در اداره ثبت شرکتهای اصفهان و شناسه ملی 10260519670 به ثبت رسید این شرکت با توجه به توانمندی ها و حسن سابقه اعضاء موسس خود و همچنین بکارگیری مدیران با تجربه و توانا در امور تخصصی مورد نیاز توانسته در چند سال گذشته پروژه های مختلفی را با موفقیت پشت سر گذارد.شرکت کوثر فولاد میهن عضو رسمی اتحادیه صنایع بازیافت ایران و انجمن صنایع بازیافت فلز استان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان بوده و در حال حاضر در محل سایت مجتمع فولاد خراسان اقدام به تامین و فرآوری آهن قراضه مصرفی آن کارخانه را بر عهده دارد .

ایمیل : [email protected]

توضیحات : شرکت کوثر فولاد میهن (سهامی خاص) در تاریخ 1386/6/29 با شماره 31408 در اداره ثبت شرکتهای اصفهان و شناسه ملی 10260519670 به ثبت رسید این شرکت با توجه به توانمندی ها و حسن سابقه اعضاء موسس خود و همچنین بکارگیری مدیران با تجربه و توانا در امور تخصصی مورد نیاز توانسته در چند سال گذشته پروژه های مختلفی را با موفقیت پشت سر گذارد.شرکت کوثر فولاد میهن عضو رسمی اتحادیه صنایع بازیافت ایران و انجمن صنایع بازیافت فلز استان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان بوده و در حال حاضر در محل سایت مجتمع فولاد خراسان اقدام به تامین و فرآوری آهن قراضه مصرفی آن کارخانه را بر عهده دارد .

شناسه ملی : 10260519670

کد اقتصادی : 411444714365

آدرس وب سایت : http://Www.steel118.com

نام مدیر عامل : حمیدرضا ملکی

شماره ثبت شرکت : 31408

سال آغاز فعالیت : 1386

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است