هورتاب توان


هورپاد(سامانه پایش کوره های القایی)* بهبود فرآیند های اپراتوری ، دسترسی سریع تر به پاورفول کوره، کاهش توقفات لجستیکی نظیر توقفات سرباره گیری، انتظار نمونه و پاتیل و ...* توانایی مقایسه مصارف انرژی دسته های گوناگون شارژ نظیر انواع ضایعات و آهن اسفنجی و پیش بینی تولید ماهیانه با تغییر آرایش مصرف* پایش تحلیل مصارف انرژی و زمان حالت های مختلف زینتر کوره* بررسی افزایش ظرفیت کوره با توجه به ظرفیت ترانس، مشاهده تغییرات پیوسته ضریب توان و توقفات احتمالی* ارائه منحنی جریان مصرفی و توان مصرفی کوره* امکان رصد لحظه ای کارکرد کوره بدون نیاز به دوربین* ایجاد آلارم های اساسی هنگام از مدار خارج شدن کوره با توجه به افت ولتاژ، افت ضریب توان، افزایش فرکانس و کاهش ضریب آسیب پذیری نسوز کوره * امکان ایجاد توان تعریف شده با توجه به محدودیت های احتمالی تجاوز از قدرت و فیکس کردن جریان نهایی کارکرد در فصول گرم* امکان مقایسه توان ورودی با قبض برق جهت محاسبه تلفات انتقال* پایش لحظه ای اطلاعات اساسی کوره های القایی نظیر توان کوره، ضریب توان، جریان، ولتاژ و فرکانس* مقایسه عملکرد شیفت های تولیدی و بررسی نتایج ناشی از بهبود کارکرد با توان میانگین بالاتر* قابلیت ارسال اطلاعات از طریق MSG و اپلیکیشن اندروید* محاسبه برق تجهیزات جانبی سایت* قابلیت اتصال به شبکه

تهران ، تهران ، تهران سهروردی شمالی، خیابان میرزایی زینالی شرقی، پلاک 80، واحد 7

ایمیل : [email protected]

توضیحات : هورپاد(سامانه پایش کوره های القایی)* بهبود فرآیند های اپراتوری ، دسترسی سریع تر به پاورفول کوره، کاهش توقفات لجستیکی نظیر توقفات سرباره گیری، انتظار نمونه و پاتیل و ...* توانایی مقایسه مصارف انرژی دسته های گوناگون شارژ نظیر انواع ضایعات و آهن اسفنجی و پیش بینی تولید ماهیانه با تغییر آرایش مصرف* پایش تحلیل مصارف انرژی و زمان حالت های مختلف زینتر کوره* بررسی افزایش ظرفیت کوره با توجه به ظرفیت ترانس، مشاهده تغییرات پیوسته ضریب توان و توقفات احتمالی* ارائه منحنی جریان مصرفی و توان مصرفی کوره* امکان رصد لحظه ای کارکرد کوره بدون نیاز به دوربین* ایجاد آلارم های اساسی هنگام از مدار خارج شدن کوره با توجه به افت ولتاژ، افت ضریب توان، افزایش فرکانس و کاهش ضریب آسیب پذیری نسوز کوره * امکان ایجاد توان تعریف شده با توجه به محدودیت های احتمالی تجاوز از قدرت و فیکس کردن جریان نهایی کارکرد در فصول گرم* امکان مقایسه توان ورودی با قبض برق جهت محاسبه تلفات انتقال* پایش لحظه ای اطلاعات اساسی کوره های القایی نظیر توان کوره، ضریب توان، جریان، ولتاژ و فرکانس* مقایسه عملکرد شیفت های تولیدی و بررسی نتایج ناشی از بهبود کارکرد با توان میانگین بالاتر* قابلیت ارسال اطلاعات از طریق MSG و اپلیکیشن اندروید* محاسبه برق تجهیزات جانبی سایت* قابلیت اتصال به شبکه

شناسه ملی : 14005427147

شماره تماس : 02188399098

کد اقتصادی : 411493983464

آدرس وب سایت : http://hortab.com

نام مدیر عامل : مجید رؤفی

سال آغاز فعالیت : 1394

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است