فیدار تجهیز آکام


شرکت فیدار تجهیز آکام(فیتاکو) از سال 1396 فعالیت خود را در زمینه ساخت ونصب مخازن واسکلت فلزی آغاز نموده است این مجموعه با استعانت از خداوند متعال ، با اعتقاد به بهبود مستمر در جهت ارتقاء سطح کیفیت محصولات تولیدی ، افزایش رضایت مشتریان ، افزایش کیفیت شروع به فعالیت نموده است.

اصفهان ، اصفهان ،

ایمیل : [email protected]

توضیحات : شرکت فیدار تجهیز آکام(فیتاکو) از سال 1396 فعالیت خود را در زمینه ساخت ونصب مخازن واسکلت فلزی آغاز نموده است این مجموعه با استعانت از خداوند متعال ، با اعتقاد به بهبود مستمر در جهت ارتقاء سطح کیفیت محصولات تولیدی ، افزایش رضایت مشتریان ، افزایش کیفیت شروع به فعالیت نموده است.

شناسه ملی : 14007111854

شماره تماس : 03134504142

کد اقتصادی : 411566773687

آدرس وب سایت : http://www.fitaco.co

نام مدیر عامل : صدراله قاسمی

شماره ثبت شرکت : 59279

سال آغاز فعالیت : 1396

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است