فولاد بکر افشان


فروش عمده و خرده انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی

ایمیل : [email protected]

توضیحات : فروش عمده و خرده انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی

شناسه ملی : 14005732828

شماره تماس : 05137665894

کد اقتصادی : 411511793888

نام مدیر عامل : حمید رضا حسین زاده

شماره ثبت شرکت : 57770

سال آغاز فعالیت : 1390

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است