فولادگران ابتکار نوین ایرانیان


شرکت فولادگران با پشتوانه دو دهه فعالیت در زمینه تولید انواع لوله و پروفیل در زمینی به مساحت هفتاد هزار متر مربع بنا گردیده است که دارای بیست و چهار هزار متر مربع فضای تولید و انبار میباشد، ظرفیت تولید .این مجموعه 347000تن لوله و پروفیل در سال است

ایمیل : [email protected]

توضیحات : شرکت فولادگران با پشتوانه دو دهه فعالیت در زمینه تولید انواع لوله و پروفیل در زمینی به مساحت هفتاد هزار متر مربع بنا گردیده است که دارای بیست و چهار هزار متر مربع فضای تولید و انبار میباشد، ظرفیت تولید .این مجموعه 347000تن لوله و پروفیل در سال است

شناسه ملی : 14004418298

شماره تماس : 03153323501

کد اقتصادی : 411465886135

آدرس وب سایت : http://www.fooladgaran.com

نام مدیر عامل : علی یزدانی

شماره ثبت شرکت : 52813

سال آغاز فعالیت : 1391

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است