فروسیلیسیم خمین ( پیام هونامیک)


با توجه به نیاز صنایع فولاد به محصول فروسیلیسیم به عنوان ماده مکمل و برنامه توسعه کشور در حوزه گسترش این محصول استراتژیک، شرکت فروسیلیسیم خمین با در نظر گرفتن توانمندی های موجود، در سال 94 تصمیم بر احداث واحد تولید فروسیلیسیم به ظرفیت 12 هزار تن در سال نموده. شرکت فروسیلیسیم خمین با ظرفیت اسمی تولید 12.000 تن فروسیلیسیم و 4.000 تن پودرمیکروسیلیکا در سال، واقع در شهرک صنعتی خمین و در زمینی به مساحت 135000 متر مربع با پتانسیل اجرای حداقل 2 طرح توسعه در زمینه فروآلیاژها در 25 بهمن سال 96 با حضور مسئولین محترم کشوری و استانی افتتاح گردید. این شرکت با هدف تولید بخشی از فروسیلیسیم کشور و صادرات این محصول تأسیس گردیده است. درحال حاضر این شرکت به کمک نیروهای بومی و متخصص خود و با تکیه بر تخصص و دانش مدیریتی جمعی از مدیران با تجربه بخش معدن و صنایع معدنی کشور و تکنولوژی به روز و کارآمد ، در بازه کوتاه حضور خود در صنعت تولید فروآلیاژکشور، مفتخر به اخذ تقدیرنامه طرح برگزیده صنعتی استان مرکزی در سال 1396 و همچنین عضویت در انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ کشور گردیده است.

ایمیل : [email protected]

توضیحات : با توجه به نیاز صنایع فولاد به محصول فروسیلیسیم به عنوان ماده مکمل و برنامه توسعه کشور در حوزه گسترش این محصول استراتژیک، شرکت فروسیلیسیم خمین با در نظر گرفتن توانمندی های موجود، در سال 94 تصمیم بر احداث واحد تولید فروسیلیسیم به ظرفیت 12 هزار تن در سال نموده. شرکت فروسیلیسیم خمین با ظرفیت اسمی تولید 12.000 تن فروسیلیسیم و 4.000 تن پودرمیکروسیلیکا در سال، واقع در شهرک صنعتی خمین و در زمینی به مساحت 135000 متر مربع با پتانسیل اجرای حداقل 2 طرح توسعه در زمینه فروآلیاژها در 25 بهمن سال 96 با حضور مسئولین محترم کشوری و استانی افتتاح گردید. این شرکت با هدف تولید بخشی از فروسیلیسیم کشور و صادرات این محصول تأسیس گردیده است. درحال حاضر این شرکت به کمک نیروهای بومی و متخصص خود و با تکیه بر تخصص و دانش مدیریتی جمعی از مدیران با تجربه بخش معدن و صنایع معدنی کشور و تکنولوژی به روز و کارآمد ، در بازه کوتاه حضور خود در صنعت تولید فروآلیاژکشور، مفتخر به اخذ تقدیرنامه طرح برگزیده صنعتی استان مرکزی در سال 1396 و همچنین عضویت در انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ کشور گردیده است.

شناسه ملی : 10320605628

شماره تماس : 021-88197315

کد اقتصادی : 411434594857

آدرس وب سایت : http://www.payamhunamik.ir

نام مدیر عامل : رضا عابدی جوزم

شماره ثبت شرکت : 10320605628

سال آغاز فعالیت : 1396

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است