شرکت گسترش فناوری همت


سازنده دستگاه برش سرد (کلد کاتر) لوله های فلزی به صورت هیدرولیک، پنوماتیک و الکتریک ازسایز 6 تا 48 اینچ برای اولین بار درایرانسازنده لوله بر روتاری دستی از سایز 4 تا 26 اینچحضور در لیست بلند وزارت نفت ردیف 377همکاری با شرکت های نفت و گاز زاگرس جنوبی، نفت و گاز گچساران، انتقال نفت انبار شهید زین الدین قم، شرکت منطقه 10 عملیات انتقال گاز ایران

ایمیل : [email protected]

توضیحات : سازنده دستگاه برش سرد (کلد کاتر) لوله های فلزی به صورت هیدرولیک، پنوماتیک و الکتریک ازسایز 6 تا 48 اینچ برای اولین بار درایرانسازنده لوله بر روتاری دستی از سایز 4 تا 26 اینچحضور در لیست بلند وزارت نفت ردیف 377همکاری با شرکت های نفت و گاز زاگرس جنوبی، نفت و گاز گچساران، انتقال نفت انبار شهید زین الدین قم، شرکت منطقه 10 عملیات انتقال گاز ایران

شناسه ملی : 10102655469

کد اقتصادی : 411155841189

آدرس وب سایت : http://www.htd.ir

نام مدیر عامل : امین شالچیان تبریزی

شماره ثبت شرکت : 10102655469

سال آغاز فعالیت : 1383

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است