شرکت شابلون تجهیز


تولیدکننده و مجری انواع سازه های فلزیتلفن091841111671

ایمیل : [email protected]

توضیحات : تولیدکننده و مجری انواع سازه های فلزیتلفن091841111671

شناسه ملی : 10320282246

شماره تماس : 08334735071

کد اقتصادی : 411376649619

آدرس وب سایت : http://www.shablonco.com

نام مدیر عامل : علی اکبری

سال آغاز فعالیت : 89

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است