شرکت سهند خودرو


سهند خودرو عملیات حرارتی تحت خلاءشرکت سهند خودرو در سال 1381 با هدف تولید قطعات محوری گیربکس خودرو ، تأسیس گردید و از سال 1386 با توجه به وجود زیرساخت ها و تجربیات منحصر به فرد رویکرد اصلی شرکت، با تصویب هیئت مدیره بر ارائه خدمات عملیات حرارتی ویژه قرار گرفت.در حال حاضر 70 درصد فعالیت شرکت سهند خودرو در زمینه ی عملیات حرارتی و 30 درصد از فعالیت دیگر در زمینه ی ساخت مجموعه سازی صنعتی ، در هر صنفی از صنعت قالب سازی از جمله : صنعت خودرو سازی، صنعت هوایی ، نیروگاهی و غیره میباشد .عمده زمینه فعالیت شرکت سهند خودرو:سختکاری انواع فولاد های : تندبر ( High-Speed Steel )ابزاری گرمکار و سردکارفولادهای ساده کربنی – فلزات غیر آهنی و آلیاژهای مربوطهفولادهای زنگ نزن ( Stainless Steel )سوپر آلیاژها ( Solution & Aging )بریزینگ (Brazing )کربن دهی گازی )سمانتاسیون( Carburizing) کربن - نیتروژن دهی گازی (Carbonitriding) نیتروژن – کربن دهی گازی( Nitrocarburizing) نیتروژن دهی گازی )نیتراسیون( Nitriding) سختکاری القایی (Induction Hardening) آنیل و همگن سازی( Annealing & Homogenizing) سنگ مغناطیس( Magnet Stone Machine) اسپارک (Spark Erosion Machine) جوشکاری آرگون (تیگ) Tungsten Inert Gas Welding) ‪(TIG)‬)

تهران ، قدس ، تهران -کیلومتر 17 جاده مخصوص -کمربندی شهر قدس به اندیشه به سمت شهر قدس-شهرک صنعتی زاگرس - خیابان سی متری زاگرس -نبش خیابان صنایع پلاک 25

ایمیل : [email protected]

توضیحات : سهند خودرو عملیات حرارتی تحت خلاءشرکت سهند خودرو در سال 1381 با هدف تولید قطعات محوری گیربکس خودرو ، تأسیس گردید و از سال 1386 با توجه به وجود زیرساخت ها و تجربیات منحصر به فرد رویکرد اصلی شرکت، با تصویب هیئت مدیره بر ارائه خدمات عملیات حرارتی ویژه قرار گرفت.در حال حاضر 70 درصد فعالیت شرکت سهند خودرو در زمینه ی عملیات حرارتی و 30 درصد از فعالیت دیگر در زمینه ی ساخت مجموعه سازی صنعتی ، در هر صنفی از صنعت قالب سازی از جمله : صنعت خودرو سازی، صنعت هوایی ، نیروگاهی و غیره میباشد .عمده زمینه فعالیت شرکت سهند خودرو:سختکاری انواع فولاد های : تندبر ( High-Speed Steel )ابزاری گرمکار و سردکارفولادهای ساده کربنی – فلزات غیر آهنی و آلیاژهای مربوطهفولادهای زنگ نزن ( Stainless Steel )سوپر آلیاژها ( Solution & Aging )بریزینگ (Brazing )کربن دهی گازی )سمانتاسیون( Carburizing) کربن - نیتروژن دهی گازی (Carbonitriding) نیتروژن – کربن دهی گازی( Nitrocarburizing) نیتروژن دهی گازی )نیتراسیون( Nitriding) سختکاری القایی (Induction Hardening) آنیل و همگن سازی( Annealing & Homogenizing) سنگ مغناطیس( Magnet Stone Machine) اسپارک (Spark Erosion Machine) جوشکاری آرگون (تیگ) Tungsten Inert Gas Welding) ‪(TIG)‬)

شناسه ملی : 10200177225

شماره تماس : 02146897255-7---09122063035

کد اقتصادی : 411166516599

آدرس وب سایت : http://www.sahandkhodroco.ir

نام مدیر عامل : محمد علی هاشمی

شماره ثبت شرکت : 10200177225

سال آغاز فعالیت : 1381

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است