شرکت روغن موتور آسیا فرنوش سپاهان


عاملیت فروش شرکت های نفت بهران/ایرانول/پارس و سپاهان وهمچنین عاملیت شرکت های کاسپین و کاسترول وتوزیع کننده انواع روغن های موتوری وصنعتی از انبار یا پالایشگاه.

ایمیل : [email protected]

توضیحات : عاملیت فروش شرکت های نفت بهران/ایرانول/پارس و سپاهان وهمچنین عاملیت شرکت های کاسپین و کاسترول وتوزیع کننده انواع روغن های موتوری وصنعتی از انبار یا پالایشگاه.

شناسه ملی : 14005288881

شماره تماس : 03133875858

کد اقتصادی : 411489857394

نام مدیر عامل : آقای بهزاد نجفیان

شماره ثبت شرکت : 14005288881

سال آغاز فعالیت : 1394

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است