تبیان راهبرد پارسی


تولید کننده مصالح عایق ساختمانی

ایمیل : [email protected]

توضیحات : تولید کننده مصالح عایق ساختمانی

شناسه ملی : 10861738936

شماره تماس : 03136308345

کد اقتصادی : 411347137889

آدرس وب سایت : http://www.trphouse.com

نام مدیر عامل : بهنام توکلی

شماره ثبت شرکت : 10861738936

سال آغاز فعالیت : 1388

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است