بازرگانی نجومی


در بازرگانی نسیم تجارت نجومی شرق، با هدف تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه و خاور دور، در برنامه کوتاه‌ مدت و میان مدت خود، صادرات به کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، امارات، ارمنستان، روسیه، ترکیه، آذربایجان، عراق و چین را در دستور کار خود داریم. هدف ما گسترش فعالیت با دیگر کشورهای منطقه و فرا منطقه‌ای بوده و در نیل به این هدف کوشا هستیم.

خراسان رضوئ ، مشهد ، انتهای مطهری شمالی ابتدای بلوار هدایت بازرگانی نجومی

ایمیل : [email protected]

توضیحات : در بازرگانی نسیم تجارت نجومی شرق، با هدف تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه و خاور دور، در برنامه کوتاه‌ مدت و میان مدت خود، صادرات به کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، امارات، ارمنستان، روسیه، ترکیه، آذربایجان، عراق و چین را در دستور کار خود داریم. هدف ما گسترش فعالیت با دیگر کشورهای منطقه و فرا منطقه‌ای بوده و در نیل به این هدف کوشا هستیم.

شناسه ملی : 10380640171

شماره تماس : 0513731000

کد اقتصادی : 411443871139

آدرس وب سایت : http://0t100.ir

نام مدیر عامل : نجومی

شماره ثبت شرکت : 10380640171

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است