الیاف سرامیک سپید


تولید کننده انواع عایق های حرارتی از جنس سیلیکات آلومینیوم (الیاف سرامیکی) در دماهای 1260، 1400 و 1450 در تنوع تولید به صورت پتو، برد، مدول، کاغذ، سپر حرارتی، چسب، کوتینگ، خمیردرزبندی

ایمیل : [email protected]

توضیحات : تولید کننده انواع عایق های حرارتی از جنس سیلیکات آلومینیوم (الیاف سرامیکی) در دماهای 1260، 1400 و 1450 در تنوع تولید به صورت پتو، برد، مدول، کاغذ، سپر حرارتی، چسب، کوتینگ، خمیردرزبندی

شناسه ملی : 10102309004

شماره تماس : 02122761129

کد اقتصادی : 411145759135

آدرس وب سایت : http://www.scfc.ir

نام مدیر عامل : سهیلا سالاری

شماره ثبت شرکت : 188882

سال آغاز فعالیت : 1381

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است