الکتروتهویه اروند


تهیه و توزیع آهن اسفنجی بدون واسطه و صدور حواله مستقیم به نام الکترو تهویه اروند از کارخانجات تولیدی ( میانه - نی ریز - گل گهر - بافت - سیرجان ایرانیان )

ایمیل : [email protected]

توضیحات : تهیه و توزیع آهن اسفنجی بدون واسطه و صدور حواله مستقیم به نام الکترو تهویه اروند از کارخانجات تولیدی ( میانه - نی ریز - گل گهر - بافت - سیرجان ایرانیان )

شناسه ملی : 10260486479

شماره تماس : 02188282931 داخلی 102

کد اقتصادی : 411171899641

آدرس وب سایت : http://www.ttscompany.ir

نام مدیر عامل : آرمین خسروی

شماره ثبت شرکت : 10260486479

سال آغاز فعالیت : 1385

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است