آهن آلات قنبری


“بازرگانی آهن قنبری”آهن آلات ساختمانی و صنعتیفروش مستقیم ورق سیاه و روغنی، پروفیل جات، آهن، میلگرد، ناودانیخدمات برشکاری خدمات خمکاریخدمات برش CNCخدمات پانچ{{ 36900001 ، 36912222 ، 36913333 ، 36914444 ، 09153177121 ، 09155601714 }}آدرس: شهید چراغچی 53، بین طرحچی 13 و 15https://t.me/bazargani_ghanbari

ایمیل : [email protected]

توضیحات : “بازرگانی آهن قنبری”آهن آلات ساختمانی و صنعتیفروش مستقیم ورق سیاه و روغنی، پروفیل جات، آهن، میلگرد، ناودانیخدمات برشکاری خدمات خمکاریخدمات برش CNCخدمات پانچ{{ 36900001 ، 36912222 ، 36913333 ، 36914444 ، 09153177121 ، 09155601714 }}آدرس: شهید چراغچی 53، بین طرحچی 13 و 15https://t.me/bazargani_ghanbari

شناسه ملی : 0

شماره تماس : 05136902293

کد اقتصادی : 0

آدرس وب سایت : http://foolad24.com/fa/profile/633

نام مدیر عامل : علیرضا قنبری

شماره ثبت شرکت : 0

سال آغاز فعالیت : 1372

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است