آرسیس فولاد آسمان (آهن نت)


مجموعه آهن نت (آرسیس فولاد آسمان) در پاسخ به نیاز بازار آهن آلات کشور با حضور شرکتهای تامین کننده عمده، با دیدگاهی کلان محور و متفاوت پا به عرصه فولاد کشور نهاد.

ایمیل : [email protected]

توضیحات : مجموعه آهن نت (آرسیس فولاد آسمان) در پاسخ به نیاز بازار آهن آلات کشور با حضور شرکتهای تامین کننده عمده، با دیدگاهی کلان محور و متفاوت پا به عرصه فولاد کشور نهاد.

شناسه ملی : 14005655711

شماره تماس : 02154774

آدرس وب سایت : http://www.ahannet.com

نام مدیر عامل : سبحان حسینخانی

شماره ثبت شرکت : 488073

سال آغاز فعالیت : 1396

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است