آترین پولاد


گروه صنعتی بازرگانی آترین پولاد از شرکت های صاحب نام در صنعت و تجارت فولاد ایران می باشد که علاوه بر تجارت فولادهای ساختمانی و صنعتی در زمینه خدمات فولاد هم فعالیت دارد لازم به ذکر است این شرکت نماینده رسمی محصولات شرکت معتبر فولاد اصفهان میباشد

ایمیل : [email protected]

توضیحات : گروه صنعتی بازرگانی آترین پولاد از شرکت های صاحب نام در صنعت و تجارت فولاد ایران می باشد که علاوه بر تجارت فولادهای ساختمانی و صنعتی در زمینه خدمات فولاد هم فعالیت دارد لازم به ذکر است این شرکت نماینده رسمی محصولات شرکت معتبر فولاد اصفهان میباشد

شناسه ملی : 10260592837

شماره تماس : 03132032

کد اقتصادی : 411374588844

آدرس وب سایت : http://www.irsteelco.com

نام مدیر عامل : جواد رفیعیان

شماره ثبت شرکت : 41554

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است