نبشی سایز 3×50×50 آذر نبش تبریز (6 متری)

نام نبشی سایز 3×50×50 آذر نبش تبریز (6 متری)
قیمت تماس با لاین آهن
کارخانه نبش تبریز
سایز 50x50
ضخامت 3
طول شاخه 6
واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
آخرین قیمت 1400/01/24 - 09:21
0