میلگرد آجدار 20 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A3)

نام میلگرد آجدار 20 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A3)
قیمت 13200
قیمت قبلی 13100
تغییر 100 (%0.76)
کارخانه ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
سایز 20
واحد فروش کیلوگرم
استاندارد A3
محل بارگیری کارخانه
آخرین قیمت 1399/12/10 - 10:18
303