میلگرد آجدار 16 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A3)

نام میلگرد آجدار 16 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A3)
قیمت 12610
قیمت قبلی 12600
تغییر 10 (%0.08)
کارخانه ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
سایز 16
واحد فروش کیلوگرم
استاندارد A3
محل بارگیری کارخانه
آخرین قیمت 1399/11/03 - 10:05
282