نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری)

نام نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری)
قیمت 13550
قیمت قبلی 13300
تغییر 250 (%1.88)
کارخانه فولاد ظهوریان مشهد
سایز 50x50
ضخامت 5
طول شاخه 6
واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
آخرین قیمت 1400/01/23 - 15:20
159