ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماس

نام ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماس
قیمت 27800
قیمت قبلی 27810
تغییر -10 (%-0.04)
کارخانه هفت الماس
ضخامت 1
واحد فروش کیلوگرم
استاندارد ST12
محل بارگیری کارخانه
آخرین قیمت 1399/10/27 - 12:05
273