هفت الماس

شرکت صنایع هفت الماس

با هدف توليد انواع ورق گالوانيزه، نورد سرد، استنلس استيل (فولاد زنگ نزن) و ساير مقاطع فولادی در سال ١٣٧٥ تاسيس گرديد.
عمليات عمرانی اين شركت در سال ١٣٨٠ آغاز و در سال ١٣٨٢ با ظرفيت اسمی سالانه ١٠٠٠٠٠ تن ورق گالوانيزه با ضخامت ٣/٠ تا ٢ ميليمتر و عرض ١٠٠٠ و ١٢٥٠ ميليمتر به بهره برداری رسيد. توليدات ورق گالوانيزه اين شركت پاسخگوی ١٥ درصد نياز بازار داخلی بوده و حدود ٢٠ تا ٤٠ درصد از كل ظرفيت توليد نيز در بازارهای جهانی عرضه می‌گردد.
اين شركت ضمن دريافت لوح تقدير از سوی وزير محترم صنايع و معادن به عنوان واحد نمونه صنعتی، دومين توليدكننده ورق گالوانيزه در كشور است كه علاوه بر ايجاد اشتغال در منطقه سهم بسزايی جهت تحقق خود كفايی توسعه صنعتی و رشد اقتصادی كشور دارا می‌باشد.
دريافت نشان استاندارد ملی و گواهی كيفيت ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨ در توليد ورق‌های گالوانيزه حاكی از عزم راسخ اين شركت در تحول و دسترسی به كيفيت برتر بوده و در ادامه اين شركت در راستای اخذ گواهینامه های معتبر بين المللی از جمله ISO ١٨٠٠٠ و ISO ١٤٠٠٠ و EFQM گام بر می‌دارد.
هم اكنون آزمايشگاه‌های مجهز شركت صنايع هفت الماس با اخذ گواهينامه تائيد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران توانایی ارائه خدمات آزمايشگاهی جهت انجام آزمون‌های مختلف بر روی انواع ورق و مقاطع فولادی، گالوانيزه به روش گرم پيوسته و … را دارا می‌باشد.
فاز اول خط تولید نورد سرد در تیرماه ١٣٨٧ به بهره برداری رسیده و با ظرفیت اسمی ٨٠٠.٠٠٠ تن در سال، ورق نورد سرد تولید می‌نماید.
تولیدات این کارخانه ضمن تامین ورق برای خط تولید گالوانیزه هفت الماس بخش‌هایی از بازار مصرف داخلی و صادرات بین امللی را نیز تامین می‌کند.

289 محصول یافت شد


گالری تصاویر

دسته نام حالت واحد تحویل عرض(mm) ضخامت(mm) زمان آخرین قیمت
ورق روغنی ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 27800 (-10 )
ورق روغنی ورق روغنی 1.5 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 26400 (-10 )
ورق روغنی ورق روغنی 1 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 27800 (-10 )
ورق روغنی ورق روغنی 1.5 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 26400 (-10 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 27000 (-10 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 27000 (-10 )
ورق روغنی ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 26500 (-10 )
ورق روغنی ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 26500 (-10 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.9 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 28000 (-10 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 28000 (-10 )
ورق روغنی ورق روغنی 2 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 27500 (-10 )
ورق روغنی ورق روغنی 2 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 27200 (-10 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 27100 (-10 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 27500 (-10 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 27100 (-10 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 27500 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 26300 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 26300 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 29400 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 26900 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 26300 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 29400 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 26300 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 26900 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 26400 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 26600 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 26400 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 26600 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 26500 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 26400 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 26500 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 26400 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 26600 (-10 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 30000 (-10 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 30000 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 26600 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 26300 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 27 دی 26300 (-10 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 22 مرداد 21160 (10 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 15 دی 31000 (1000 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 08 دی 33000 (5000 )
ورق رنگی ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 01 مهر 31210 (10 )
ورق رنگی ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 01 مهر 31110 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس حالت: رول - - - - 22 دی 28900 (-900 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس حالت: رول - - - - 22 دی 26600 (-700 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس حالت: رول - - - - 22 دی 26300 (-200 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس حالت: رول - - - - 22 دی 25200 (-200 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس حالت: رول - - - - 22 دی 26000 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس حالت: رول - - - - 22 دی 25900 (-100 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس حالت: رول - - - - 22 دی 26000 (-500 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس حالت: رول - - - - 22 دی 26000 (100 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس حالت: رول - - - - 22 دی 26100 (-100 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 27 دی 27200 (-10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس حالت: رول - - - - 22 دی 28900 (-900 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس حالت: رول - - - - 22 دی 26600 (-700 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 1 23 دی 263000 (3000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس حالت: رول - - - - 22 دی 25900 (-700 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 هفت الماس حالت: رول - - - - 22 دی 26300 (-200 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫7 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.7 23 دی 264000 (3000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس حالت: رول - - - - 22 دی 26000 (-500 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 2 23 دی 264000 (3000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 2 23 دی 264000 (3000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس حالت: رول - - - - 22 دی 26000 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫8 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.8 23 دی 264000 (3000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫8 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.8 23 دی 263000 (3000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1٫5 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 1.5 23 دی 266000 (3000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫9 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.9 23 دی 266000 (3000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 1 23 دی 263000 (3000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1٫25 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 1.25 23 دی 265000 (3000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1 رول 1250 هفت الماس حالت: رول - - - - 22 دی 26100 (-100 )